אולטרסאונד ושקיפות עורפית

בדיקת אולטרסאונד להריון צעיר (שבוע 7-8)

בבדיקה נבדק קיומו של דופק עוברי, נקבע גיל ההיריון, מספר העוברים ומיקומם. כשמדובר בתאומים, נבחנת מידת הזהות שלהם.

שקיפות עורפית (שבוע 13-11)

בבדיקה נמדד עובי הנוזל הנמצא באזור העורף של העובר. הצטברות חריגה של נוזל עשויה להעיד על סיכון מוגבר למומים כרומוזומליים (כתסמונת דאון), מומים מבניים והפרעות גנטיות נדירות.